کلید واژه : برنامه جشنواره دانشگاهی


تئاتر فستیوال

تقویم اجرایی بیست و دومین جشنواره تئاتر دانشگاهی منتشر شد


پس از نشست‌های متعدد دبیر جشنواره تئاتر دانشگاهی با دبیران کانون‌های تئاتر و انجمن‌های علمی دانشجویی رشته نمایش، تقویم اجرایی جشنواره تنظیم و منتشر شد. به گزارش تئاتر فستیوال به نقل از دبیرخانه بیست و دومین جشنواره تئاتر دانشگاهی ایر ...

تئاتر فستیوال

برنامه آخرین روز نوزدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی


روز پنجشنبه ششم خرداد ماه ، چهار نمایش از نوزدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی در سالن‌های مولوی ، سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان ، پلاتو اجرا ۱ مجموعه تئاتر شهر و ارغنون به روی صحنه می روند. به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش «نفس کشیدن» به نویسندگی ...

تئاتر فستیوال

برنامه پنجمین روز نوزدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی


روز سه شنبه چهارم خرداد ماه ، چهار نمایش از نوزدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی در سالن‌های مولوی ، سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان ، پلاتو اجرا ۱ مجموعه تئاتر شهر ، باران و ارغنون به روی صحنه می روند. به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش «ارض باطله» ب ...