کلید واژه : برنامه روزانه جشنواره تئاتر فجر


تئاتر فجر
اجرای 29 نمایش در پنجمین روز جشنواره تئاتر فجر :

برنامه کامل پنجمین روز جشنواره تئاتر فجر


در  پنجمین روز سی و پنجمین جشنواره تئاتر فجر 11 اثر در بخش صحنه‌ای ، 6 اثر در بخش محیطی و 13 نمایش در بخش به علاوه فجر اجرا می شود. به گزارش تئاتر فستیوال ، روز سه شنبه پنجم بهمن ماه نمایش هایی از فرانسه ، ترکیه ، سوئیس ، اراک ، ارومیه ، مشهد ...

اجرای 28 نمایش در چهارمین روز جشنواره تئاتر فجر :

برنامه کامل چهارمین روز جشنواره تئاتر فجر


در چهارمین روز سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر ، ۹ اثر در بخش صحنه‌ای ، 7 اثر در بخش محیطی و 12 نمایش در بخش به علاوه فجر اجرا می‌شود.   به گزارش تئاتر فستیوال ، روز دوشنبه چهارم بهمن ماه نمایش هایی از ژاپن ، ترکیه ، تهران ، اهواز ، اص ...