کلید واژه : برگزیدگان جشنواره مقاومت


تئاتر فستیوال

معرفی برگزیدگان شانزدهمین جشنواره تئاتر «مقاومت»


به گزارش تئاتر فستیوال ، برگزیدگان شانزدهمین جشنواره تئاتر «مقاومت» امشب معرفی شدند . برگزیدگان بخش نمایشنامه نویسی تقدیر: وحید بهبدی برای «مجلس آخر»، احمد بیگلریان برای «یادگار سال های جنگ» و سید محمد محمدی برای «هزار پیراهن از هزار یوسف» ...