کلید واژه : بلیتاتمام ظرفیت فروش برخی نمایش‌های جشنواره تئاتر فجر


ظرفیت برخی از نمایش های سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر که پیش‌فروش بلیت آن ها از ظهر 19 بهمن ماه 97 آغاز شده بود ، تمام شد. به گزارش تئاتر فستیوال ، همزمان با آغاز نخستین روز از فروش بلیت نمایش های سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر ، بلیت بر ...