کلید واژه : بهروز محمودی بختیاری


تئاتر فستیوال

معرفی اعضای شورای سیاستگذاری جشنواره تئاتر اکبر رادی


اعضای شورای سیاستگذاری نخستین دوره جشنواره تئاتر اکبر رادی معرفی شدند. به گزارش تئاتر فستیوال ، اعضای شورای سیاستگذاری نخستین جشنواره تئاتر اکبر رادی (به ترتیب حروف الفبا) عبارتند از محمد امیریاراحمدی، نادر برهانی مرند، آرش رادی، م ...

تئاتر فستیوال

اسامی مقالات منتخب پنجمین همایش ملی رادی‌شناسی


هیأت داوران بخش مسابقه‌ مقالات پژوهشیِ پنجمین همایش ملی رادی‌شناسی، اسامی مقالات برگزیده­ این بخش را برای ارائه در این همایش انتخاب و معرفی کردند. به گزارش تئاتر فستیوال ، هیأت داوران بخش مسابقه‌ مقالات پژوهشیِ پنجمین همایش ملی رادی‌شناسی مت ...

تئاتر فستیوال

معرفی هیأت داوران بخش مسابقه مقالات پژوهشی همایش رادی شناسی


طی احکام جداگانه ای از سوی رییس هیأت مدیره بنیاد اکبر رادی هیأت داوران بخش مسابقه­ مقالات پژوهشی پنجمین همایش ملی رادی ­شناسی منصوب و معرفی شدند. به گزارش تئاتر فستیوال ، طی احکام جداگانه­ ای از سوی حمیده ­بانو عنقا رییس هیأت مدیره­ بنیاد اک ...

تئاتر فستیوال

داوران مسابقه­ مقالات پژوهشی همایش ملی رادی ­شناسی معرفی شدند


طی احکام جداگانه ­ای از سوی رییس هیات مدیره­ موسسه­ فرهنگی هنری اکبر رادی هیات داوران بخش مسابقه­ مقالات پژوهشی چهارمین همایش ملی رادی ­شناسی معرفی شدند. به گزارش تئاتر فستیوال ، بهروز محمودی بختیاری، طلایه رویایی و آرش رادی به عنوان هیات دا ...