کلید واژه : بورژین عبدالرزاقی“پروانگی، آوارگی، ویرانگی” در چهارمین جشنواره تئاتر شهر به روی صحنه می رود


نمایش پروانگی، آوارگی، ویرانگی به طراحی، نویسندگی و کارگردانی احسان بیات فر در قالب چهارمین جشنواره تئاترشهر به صحنه می رود . به گزارش تئاتر فستیوال ، این اثر نمایشی که کاری از گروه تئاتر اندیشه یکم است با طراحی، نويسندگی و کارگردانی احسان بیا ...

“خشم شدید فیلیپ هوتس” تمدید شد


نمایش" خشم شدید فیلیپ هوتس" به نویسندگی ماکس فریش و طراحی و کارگردانی بورژین عبدالرزاقی، کاری از گروه تئاتر اندیشه یکم، به دلیل استقبال پرشور تماشاگران تا 15 اسفندماه تمدید شد. به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش" خشم شدید فیلیپ هوتس" به نویسندگی م ...

“خشم شدید فیلیپ هوتس” راهی سوئیس می شود


نمایش" خشم شدید فیلیپ هوتس" به نویسندگی ماکس فریش و طراحی و کارگردانی بورژین عبدالرزاقی، کاری از گروه تئاتر اندیشه یکم، نیمه اول سال آینده برای اجرا راهی سوئیس می شود. به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش" خشم شدید فیلیپ هوتس" به نویسندگی ماکس فریش، ترج ...