کلید واژه : بیانیه کانون کارگردانان خانه‌ی تئاتر در خصوص بودجه سال 99


بیانیه کانون کارگردانان خانه‌ی تئاتر ، در آغاز طراحی، برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی بودجه‌ی سال 1399

آیا زمان آن فرا نرسیده که بی‌مهری به تئاتر را پایان دهید!


کانون کارگردانان خانه‌ی تئاتر ، در آغاز طراحی، برنامه‌ریزی و اولویت‌بندی بودجه‌ی سال 1399 ،  خطاب به دولت و مجلس شورای اسلامی بیانیه‌ ای منتشر کرده است . به گزارش تئاتر فستیوال ، در بیانیه‌ی کانون کارگردانان خانه‌ی تئاتر آمده است : « پس بالاخره چه ...