کلید واژه : بیست و هشتمین جشنواره تئاتر لرستان


تئاتر فستیوال

برآیند تئاتر تجربی جوانان ساعی و بی ادعا


یادداشتی بر نمایش 《لیلی نام تمام دختران ایران زمین است》به کارگردانی امیرمحمد سپه وند و نویسندگی امیر مهندسیان از شهرستان خرم آباد به بهانه ی اجرا در بیست و هشتمین جشنواره تئاتر لرستان "لیلی نام تمام دختران ایران زمین است ". یک جمله که جان کلا ...

تئاتر فستیوال

رئال ، واقع گرایانه و علمی


یادداشتی بر نمایش 《رئال》به کارگردانی و نویسندگی عاطفه کوشکی از شهرستان خرم آباد به بهانه ی اجرا در بیست و هشتمین جشنواره تئاتر لرستان از نام اثر پیداست که گروه اجرایی و در صدر همه نویسنده و کارگردان اثر در پیِ نکته ظریفی است که شاید دیگران کم ...

تئاتر فستیوال

خانم های بازیگر بی بدیل


یادداشتی بر نمایش 《 خانم》به کارگردانی پگاه فزونخواه و امیرمحمد حسنوند و نویسندگی امیرحسین طاهری از شهرستان خرم آباد به بهانه ی اجرا در بیست و هشتمین جشنواره تئاتر لرستان کلفت های ژان ژنه به خودی خود در عین سادگی به شدت سخت و پیچیده است . کلفت ...

تئاتر فستیوال

نمایشی شریف


یادداشتی بر نمایش 《چتری برای آسمان》به کارگردانی و نویسندگی مهرداد توکلی از شهرستان الیگودرز به بهانه ی اجرا در بیست و هشتمین جشنواره تئاتر لرستان با نگاهی اجمالی به کلیت محصول اجرایی با اجزای متعارف و هدایت کارگردان در خصوص چگونگی مطلوبیت این ...

تئاتر فستیوال

معلق بین زمین و آسمان


یادداشتی بر نمایش 《روی زمین》به کارگردانی عباس خسروی و نویسندگی افروز فروزند از آموزشگاه پندار شهرستان بروجرد به بهانه ی اجرا در بیست و هشتمین جشنواره تئاتر لرستان "روی زمین" اثری است اپیزودیک که به روابط بین آدم های زنده و مرده می پردازد . 9 ...

تئاتر فستیوال

بی چیز ، ساده و قابل


یادداشتی بر نمایش 《سرگشتگان سعادت》به کارگردانی و نویسندگی یوسف لطفی زاده از شهرستان دورود به بهانه ی اجرا در بیست و هشتمین جشنواره تئاتر لرستان "سرگشتگان سعادت" یک لوپ (چرخه) است که توسط یوسف لطفی زاده نوشته و کارگردانی شده است . نمایشنامه ای ...

تئاتر فستیوال

جنگ به مثابه درام


یادداشتی بر نمایش 《روشان》به کارگردانی علی پوراحمدیان و نویسندگی سیاوش پاکراه از شهرستان خرم آباد به بهانه ی اجرا در بیست و هشتمین جشنواره تئاتر لرستان نمایش "روشان" زندگی پزشکی را روایت می کند که عاشق و دلباخته یک دختر کرد می شود و محور اصلی ...