کلید واژه : تئاتر دانش آموزانراه یافتگان به جشنواره تئاتر دانش آموزان سراسر کشور معرفی شدند


جشنواره تئاتر دانش آموزی با چهارگرایش های نمایش صحنه ای،نمایش عروسکی، نمایشنامه خوانی و نقالی در تمامی مقاطع تحصیلی به صورت گسترده در سراسر کشور برگزار می گردد و گروههای نمایشی پس از شرکت در مرحله شهرستان و استان ،در ایستگاه پایانی در تهران به اجرای ...