کلید واژه : تئاتر فجر یزداجرای ۱۲ اثر نمایشی در چهارمین جشنواره تئاتر فجر استانی یزد


چهارمین جشنواره تئاتر فجر استانی یزد در حالی برگزار می شود که در کنار اجرای ۴ گروه معرفی شده از سوی دبیرخانه سی و هفتمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، ۸ گروه نمایشی از یزد نیز به اجرای نمایش های خود خواهند پرداخت. به گزارش تئاتر فستیوال ، در چهار ...