کلید واژه : تئاتر کشورهای غرب آسیا


تئاتر فستیوال

امضای تفاهم‌نامه تئاتر بین ایران و کشورهای غرب آسیا


 مدیران هنرهای نمایشی کشورهای غرب آسیا در دومین روز نشست خود، با هدف گسترش روابط و یافتن نقاط مشترک فرهنگی تفاهمنامه همکاری امضا کردند. به گزارش تئاتر فستیوال ، این تفاهمنامه همکاری روز سه شنبه و با حضور مدیران هنرهای نمایشی کشورهای غرب آسیا د ...