کلید واژه : ترانه‌های محلیمهتاب نصیرپور: ۲۵ هزار تومان برای “بلیط تئاتر شهر” کم است


مهتاب نصیرپور در نشست خبری نمایش "ترانه‌های محلی"گفت: دوست داشتم اجازه می‌دادند تا گروه هنری خود ارزش کالای هنری خودش را تعیین کند مثل بقیه هنرها/ مدیران در قید و بند مصوبات مانده‌اند . به گزارش تئاتر فستیوال ، مهتاب نصیرپور بازیگر نمایش "ترانه ها ...