کلید واژه : تماشاخانه ازغنوناجرا خوانى کمدى “احساسات مخلوط” در تماشاخانه ارغنون


نمایشنامه كمدى "احساسات مخلوط" در تماشاخانه ارغنون اجراخوانی می شود . به گزارش تئاتر فستیوال به نقل از روابط عمومى اجرا خوانى "احساسات مخلوط" ، اين نمايشنامه به کارگردانی سعید محمدی از روز پنجشنبه ١١ آذرماه ، ساعت ٢١ در تما ...