کلید واژه : تماشاخانه خصوصی


حاشیه های پنجمین روز از سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر :

تماشاخانه های خصوصی منهای فجر


 استقبال از نمایش های جشنواره تئاتر فجر ، مهمانان خارجی دردسر ساز ، نمایشی که مشکلات 30 ساله پسری را با پدرش حل کرد ، سلفی با امیر جعفری و ... از جمله حاشیه های ششمین روز جشنواره تئاتر فجر بود . پنجمین روز از سی و هفتمین جشنواره تئاتر فجر ، ...

تئاتر فستیوال

از صف انتظار برای اجاره ی تماشاخانه تا رکود در سالن های خصوصی


تماشاخانه ی استاد مشایخی : 1 اجرا تماشاخانه ی سه نقطه : 1 اجرا تماشاخانه ی باران : 2 اجرا تماشاخانه ی موج نو : 2 اجرا تماشاخانه ی استاد فنی زاده : 1 اجرا تماشاخانه ی دراما : 2 اجرا مکتب تهران : 1 اجرا تماشاخانه ی بازیگاه : 1 اجرا تماشاخانه ...