کلید واژه : جشنواره تئاتررضوی


تئاتر فستیوال

معرفی بخشی از آثار جشنواره‌ی تئاتر رضوی


نمایشنامه‌های پذیرفته شده در مرحله ارزیابی متون بخش مسابقه تئاتر صحنه‌ای یازدهمین جشنواره تئاتررضوی معرفی شدند. به گزارش تئاتر فستیوال ، هیات انتخاب متون یازدهمین جشنواره تئاتر رضوی متشکل از دکتر تاجبخش فنائیان ، نادر برهانی مرند و شهرام کرمی ...