کلید واژه : جشنواره نمايشهاى آيينى وسنتىتمدید مهلت ارسال آثار به سومین دوره مسابقه نمایشنامه نویسی


با توجه به درخواست هنرمندان ، مهلت ارسال آثار به سومین دوره مسابقه نمایشنامه نویسی (بازي نامه نويسى) کانون نمایش های آیینی وسنتى تا پایان مردادماه سال جارى تمدید شد. به گزارش تئاتر فستیوال ، کانون نمایش ­های آیینی و سنتی اداره کل هنرهای نم ...