کلید واژه : حاشیه نمایش رعنا کوشک جلالی


تئاتر فستیوال

از تولد تئاتـر شهر تا ۵۰ دقیقه تـــاخیــر ! / حاشیه های روز هشتم فجر سی و چهارم


سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر مثل هر رخداد هنری و اجتماعی دیگری با حاشیه هایی همراه است ، حاشیه هایی که خواندن آنها هم برای مسئولین و هم برای مخـــــاطبین تئاتر و صد البته برای رصد کنندگان رخدادها و امور فرهنـــــگی و هنری خــــالی از ل ...