کلید واژه : حدیث شفیعی


تئاتر فستیوال

تعزیه بزرگ “روایت عشق” در بافق اجرا شد


به مناسبت سوگواری های پایانی ماه صفر، یکی از بزرگترین تعزیه های استان یزد با نام «روایت عشق» در منطقه مبارکه شهرستان بافق اجرا شد. به گزارش تئاتر فستیوال ؛ به مناسبت سوگواری های پایانی ماه صفر، یکی از بزرگترین تعزیه های استان یزد با نام «روا ...