کلید واژه : حسن پورگل محمدی، سارنگ بهمنی، شایان قنادزاده، آیدین طهرانی، کیا شقاقی، سمیراسلیمی، ملیکا کیارستمی، میلاد محمدی پور، پدرام عموزاده


تئاترفستیوال
شایان قنادزاده در گفت و گو با تئاترفستیوال :

اصالت ادبیات شکسپیر را در نگارش “هیاهو” حفظ کرده ام.


شایان قنادزاده نویسنده و کارگردان جوان تئاتر این روزها نمایش "هیاهو" را با نگاهی به نمایشنامه "هیاهوی بسیار برای هیچ" شکسپیر نگاشته است و در تماشاخانه ارغنون کارگردانی می کند . به این بهانه خبرنگار تئاتر فستیوال با این کارگردان در رابطه با دلیل پرد ...