کلید واژه : داریوش کیا


تئاتر فستیوال
از نهم دی ماه در خانه نمایش مهرگان

«مانیفست تلخ به روایت من» به روی صحنه می‌رود


نمایش «مانیفست تلخ من» از نهم دی ماه در خانه نمایش مهرگان سالن شماره یک، به روی صحنه می‌رود به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش «مانیفست تلخ به روایت من» نوشتۀ داریوش کیا با کارگردانی بهار براتی از یکشنبه 9 دی ماه در سالن شماره یک خانه نمایش مهرگان ...