کلید واژه : دبیرخانه تئاتر فجر


تئاتر فستیوال

فراخوان نخستین پیشخوان ملی هنرهای اجرایی ایران


فراخوان نخستین پیشخوان ملی هنرهای اجرایی ایران از سوی دبیرخانه ی تئاتر فجر منتشر می شود. به گزارش تئاتر فستیوال به نقل از روابط عمومی سی و هفتمین جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر؛ در بخشی از این فراخوان آمده است: «جشنواره ی بین المللی تئاتر فجر فرصت ...