کلید واژه : دومین جایزه استاد محمد


تئاتر فستیوال

معرفی داوران دومین جایزه محمود استادمحمد


داوران دومین دوره جایزه محمود استادمحمد، از سوی بنیاد استادمحمد معرفی شدند. به گزارش تئاتر فستیوال ، دومین دوره جایزه محمود استادمحمد با موضوع برترین نمایشنامه سال و با هدف شناسایی، معرفی و تقدیر از نویسندگان برترین نمایشنامه‌های تالیفی و اق ...