کلید واژه : رامین جعفری


تئاتر فستیوال

گزارش تصویری نمایش ” بازگشت به خانه ” / بازگشت به خود


گزارش تصویری نمایش " بازگشت به خانه " به کارگردانی رامین معصومیان و فرید قادرپناه به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش " بازگشت به خانه " نوشته هارولد پینتر و به کارگردانی رامین معصومیان و فرید قادرپناه در تماشاخانه ارغنون به روی صحنه می رود . جعفر ب ...

تئاتر فستیوال

گزارش تصویری نمایش “همان همیشگی” / دنیای وارونه ی نادر


گزارش تصویری نمایش "همان همیشگی" به کارگردانی یاشار بیک زاده به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش "همان همیشگی" به نویسندگی ریما رامین فر و کارگردانی یاشار بیک زاده در تماشاخانه سه نقطه به روی صحنه می رود . رامین جعفری، هدی تورنگ، یاشار بیک زاده در ...