کلید واژه : رمان پستچی


تئاتر فستیوال

“با امیر مسعود چه کردی ؟” چیستا یثربی به تئاتر شهر می آید


نمایش "با امیر مسعود چه کردی" به نویسندگی و کارگردانی چیستا یثربی به روی صحنه می رود . به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش "با امیر مسعود چه کردی" به نویسندگی و کارگردانی چیستا یثربی از 15 آذر ماه در پلاتو اجرا مجموعه تئاتر شهر به روی صحنه می رود . ...