کلید واژه : رهجو


در مصاحبه اختصاصی با تئاتر فستیوال :

وحید رهجوی : در نمایش مستند ، باید بدن و کالبد هم برای مخاطب باورپذیر باشد


نمایش "میمون" به نویسندگی و کارگردانی وحید رهجوی و حسین ملکی درشهریور و مهر ماه 1398 در سالن کوچک تالار مولوی به روی صحنه رفت . به بهانه اجرای این نمایش خبرنگار تئاتر فستیوال با وحید رهجوی در رابطه با شکل گیری این نمایش گفت و گویی داشته است که در اد ...