کلید واژه : ساتیار امامی


تئاتر فستیوال

فراخوان بخش عکس پنجمین جشنواره تئاتر شهر منتشر شد


فراخوان بخش عکس پنجمین جشنواره تئاتر شهر برای برگزاری 2 بخش مسابقه عکاسی تئاتر و مسابقه گروهی عکاسی تئاتر منتشر شد. به گزارش تئاتر فستیوال ، هدف از برگزاری مسابقه عکس پنجمین جشنواره تئاتر شهر، آن است که فضای جدیدی در همکاری گروهی بین عکاسان و ...