کلید واژه : سارار شیرازی


تئاتر فستیوال

سارا شیرازی : سعی کردم مخاطب را به عریان سازی روح ، اصالت و هویت داشتن ، ترغیب کنم .


نمایش "من همون نونی ام که بابام لای کتاباش میذاشت" نخستین تجربه ی کارگردانی سارا شیرازی است که به صورت مونولوگ در تماشاخانه استاد مشایخی به روی صحنه می رود . به بهانه ی اجرای این نمایش خبرنگار تئاتر فستیوال گفت و گویی با سارا شیرازی ، نویسنده ، کار ...