کلید واژه : سالن فنی زاده


تئاتر فستیوال

نجات یافتگان یانکرز / گزارش تصویری نمایش “گمشده در یانکرز”


گزارش تصویری نمایش "گمشده در یانکرز" به کارگردانی سارا داروفروش به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش "گمشده در یانکرز" نوشته نیل سایمون و به کارگردانی سارا داروفروش در سالن فنی زاده به روی صحنه می رود . مهدی علی نژاد، کامبیز نیک آمیز، مرجان بهرامی، ...

تئاتر فستیوال

فروپاشی سعادت در یک آن / گزارش تصویری نمایش “سعادت لرزان مردمان تیره روز”


گزارش تصویری نمایش "سعادت لرزان مردمان تیره روز" به کارگردانی مریم بابایی به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش "سعادت لرزان مردمان تیره روز" نوشته علیرضا نادری و به کارگردانی مریم بابایی در سالن فنی زاده به روی صحنه می رود . ارغوان فتوحی، مریم بابا ...