کلید واژه : سالن ماه حوزه هنری


تئاتر فستیوال

میزبانی تماشاخانه ماه حوزه هنری از نمایش “هشت”


نمایش «هشت» به نویسندگی و کارگردانی حیدر رضایی از روز پنجشنبه، ۱۶ دی ماه، در تماشاخانه ماه حوزه هنری به صحنه می رود. به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش «هشت» به نویسندگی و کارگردانی حیدر رضایی داستان زوجی است که با توسل به امام رضا (ع) صاحب فر ...