کلید واژه : سعید تشکری


تئاتر فستیوال

برگزاری بزرگداشت شیخ بهایی در رادیو نمایش


«دوست من بهاءالدین» به کارگردانی بهرام سروری نژاد در رادیو نمایش اجرا می شود. به گزارش تئاتر فستیوال ، علاقمندان به زندگی شیخ بهایی می توانند روز دوشنبه سوم اردیبهشت ماه، شنونده نمایش «دوست من بهاءالدین» از رادیو نمایش باشند. نمایش «دوست من ب ...