کلید واژه : سلاومیر مروژکگله از وضعیت فعلی خانه نمایش در نشست خبری نمایش “مهاجران”


 نشست خبری نمایش "مهاجران" در اداره تئاتر برگزار شد . به گزار ش تئاتر فستیوال به نقل از روابط عمومی اداره تئاتر خانه نمایش ، نشست خبری نمایش "مهاجران" یکشنبه4  آبان ماه بعد از پایان اجرا با حضور اهالی رسانه  در چایخانه اداره تئاتر برگزار شد.نم ...