کلید واژه : سومین جشنواره ملی نمایشنامه‌خوانی نیمکتانتشار فراخوان سومین جشنواره ملی نمایشنامه‌خوانی «نیمکت»


سومین جشنواره ملی نمایشنامه‌خوانی «نیمکت» به دبیری فربد یمنی در مهرماه 94 برگزار می‌شود. به گزارش تئاتر فستیوال ، دانشگاه آزاد اسلامی در نظر دارد سومین جشنواره ملی نمایشنامه‌خوانی «نیمکت» به دبیری فربد یمنی را در مهرماه 94 برگزار کند. اهداف ج ...