کلید واژه : سید جمال میر جعفری


تئاتر فستیوال
نگاهی به نمایش های بخش محیطی جشنواره تئاتر فجر

اخلال در حریم شخصی موضوعی برای یک نمایش


نمایش «حریم شخصی» با موضوع اخلال در حریم شخصی رهگذران توسط جارزن‌ های خیابانی در بخش شورایی سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اجرا می‌شود. به گزارش تئاتر فستیوال به نقل از روابط عمومی سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، نمایش «ح ...