کلید واژه : شانزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر مقاومت


تئاتر فستیوال

مدیر جدید گروه هنرهای نمایشی روایت فتح منصوب شد 


محمد حبیبی جایگزین امیر نصیربیگی در سمت مدیرعاملی گروه هنرهای نمایشی روایت فتح شد. به گزارش تئاتر فستیوال به نقل از روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح، امیر نصیربیگی که تاکنون عهده دار مسئولیت گروه هنرهای نمایشی روایت فتح بود، جا ...