کلید واژه : شایان قنادزاده


تئاترفستیوال
شایان قنادزاده در گفت و گو با تئاترفستیوال :

اصالت ادبیات شکسپیر را در نگارش “هیاهو” حفظ کرده ام.


شایان قنادزاده نویسنده و کارگردان جوان تئاتر این روزها نمایش "هیاهو" را با نگاهی به نمایشنامه "هیاهوی بسیار برای هیچ" شکسپیر نگاشته است و در تماشاخانه ارغنون کارگردانی می کند . به این بهانه خبرنگار تئاتر فستیوال با این کارگردان در رابطه با دلیل پرد ...

تئاتر فستیوال

“اینک انسان” در خانه نمایش خوانش می شود


گروه نمایشی پایا  با نمایشنامه خوانی "اینک انسان " 15 و 22 آبانماه در خانه نمایش  میزبان علاقه مندان است. به گزارش تئاتر فستیوال به نقل از روابط عمومی اداره تئاتر و خانه نمایش : شایان قنادزاده نویسنده و کارگردان "اینک انسان " ؛  قصد دارد این ن ...