کلید واژه : شب دوازدهماولین مجلد نمایشنامه‌های شکسپیر پیدا شد


یک نسخه از معدود نسخه‌های باقیمانده مجلد مجموعه نمایشنامه‌های شکسپیر در فرانسه پیدا شد. به گزارش تئاتر فستیوال به نقل از ایران تئاتر ، این مجلد از نمایشنامه‌های شکسپیر برای دو قرن بود که در کتابخانه‌ای در شهری کوچک در فرانسه خاک می‌خورد. این م ...