کلید واژه : شهرزاد گیلک پور


تئاتر فستیوال

یک روایت بی سر و ته از صد سال تنهایی


نقدی بر نمایش " صد سال تنهایی به روایت  آئورلیانو " به کارگردانی شهرزاد گیلک پور " صد سال تنهایی به روایت  آئورلیانو " از رمان "صد سال تنهایی" مارکز وام گرفته شده است . رمانی که تقریبا می توان گفت به راحتی قابلیت تبدیل شدن به متن نمایشی را ن ...

تئاتر فستیوال

تماشاخانه سه نقطه میزبان “صد سال تنهایی به روایت آئور لیانو” می شود


نمایش "صد سال تنهایی به روایت آئور لیانو" با نویسندگی و کارگردانی "شهرزاد گیلک پور" در سالن استاد رکن الدین خسروی تماشاخانه سه نقطه به روی صحنه می رود . به گزارش تئاتر فستیوال به نقل از روابط عمومی تماشاخانه سه نقطه ، نمایش "صد سال تنهایی به ر ...