کلید واژه : علی حسینی


تئاتر فستیوال

«بیشعوری» تمدید شد


نمایش «بیشعوری» که این روزها در سالن استاد خسرو شکیبایی تماشاخانه سه نقطه روی صحنه می رود، اجرای خود را به مدت ۱۰ شب دیگر تمدید کرد. به گزارش تئاتر فستیوال ، به دنبال استقبال مخاطبان از اجرای عمومی نمایش «بیشعوری» به کارگردانی علی حسینی اجرا ...

تئاتر فستیوال

علی حسینی : “بیشعوری” تلنگری است به وجدان خاموش ما .


علی حسینی کارگردان نمایش "بیشعوری" که این روزها در سالن استاد خسرو شکیبایی تماشاخانه و مدرسه تئاتر سه نقطه به روی صحنه می رود معتقد است بیشعوری توهین نیست بلکه تلنگری است به وجدان خاموش ما . وی تصریح کرد: "بیشعوری" بیماری عصر ماست بیماری ای که گریب ...