کلید واژه : علی فریدونی


تئاتر فستیوال

معرفی مدیران جشنواره سراسری تئاتر کوتاه کیش


مدیران نخستین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه کیش انتخاب و معرفی شدند. به گزارش تئاتر فستیوال ، مدیران اجرایی نخستین جشنواره سراسری تئاتر کوتاه (کافه/ساحل) کیش که با رویکرد ویژه به روز کیش و اهمیت این جزیره در صنعت گردشگری ایران با حمای ...