کلید واژه : عماد ابوالفتحینمایشنامه «راست پنجگاه» خوانده می شود .


نمایشنامه خوانی «راست پنجگاه» در سالن ناصر خسرو برگزار می شود. به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایشنامه خوانی «راست پنجگاه» به نویسندگی سیدمحمد مساوات ، تهیه کنندگی حمید عبدالحسینی و کارگردانی عماد ابوالفتحی شنبه ۷ مهر ساعت ۱۸ در سالن ناصر ...