کلید واژه : فراخوان جشنواره هنرهای نمایشی کانون پرورش فکریفراخوان جشنواره هنرهای نمایشی کانون پرورش فکری منتشر شد


فراخوان جشنواره هنرهای نمایشی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ویژه اعضای نوجوان و مربیان کانون پرورش فکری منتشر شد. به گزارش تئاتر فستیوال به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون، در جشنواره هنرهای نمایشی کانون پرورش فکری کود ...