کلید واژه : فرزین ریحانی


تئاتر فستیوال

نمایش «زولپیدم» به شهدای مرزبانی چالدران تقدیم شد


نویسنده و کارگردان نمایش «زولپیدم» اجرای دیشب خود را به شهدای مرزبان چالدران تقدیم کرد و گفت: در سایه ی امنیت و آسایش ناشی از خون های جوانان این سرزمین است که ما می توانیم در کمال آرامش فعالیت کرده و مردم به تماشای تئاتر بنشینند. به گزارش تئاتر ...