کلید واژه : فرهاد خوشه


تئاتر فستیوال

“قوی تر” استریندبرگ در تئاتر مستقل تهران


نمایش «قوی‌تر» نوشته آگوست استریندبرگ با کارگردانی فرهاد خوشه از ۱ شهریورماه در تئاتر مستقل تهران روی صحنه می رود. به گزارش تئاتر فستیوال ، فرهاد خوشه قصد دارد نمایش «قوی تر» نوشته آگوست استریندبرگ را از ۱ شهریورماه در تئاتر مستقل تهران روی ...