کلید واژه : لاوین حسینی


به نویسندگی و کارگردانی «فهیمه میرزاحسینی»

«پای دیوار کودکی» در پردیس تئاتر تهران به صحنه می رود


نمایش «پای دیوار کودکی» به نویسندگی و کارگردانی «فهیمه میرزاحسینی» از 22 مهرماه در سالن محمود استادمحمد پردیس تئاتر تهران روی صحنه می رود. به گزارش تئاتر فستیوال به نقل از روابط عمومی پردیس تئاتر تهران، نمایش «پای دیوار کودکی» به نویسندگی و کارگرد ...