کلید واژه : لیست نهایی آثار راه یافته به جشنواره آرخهمعرفی لیست نهایی آثار راه یافته به جشنواره آرخه بعد ازبازبینی مجدد


لیست نهایی آثار راه یافته به جشنواره آرخه بعد ازبازبینی مجدد , معرفی شد . به گزارش تئاتر فستیوال به نقل از روابط عمومی نخسیتن جشنواره ملی تئاتر آرخه، آثاری که بصورت مشروط منوط به بازبینی مجدد بوده اند پس از چند هفته بررسی کارشناسان هنری کمپانی آرخ ...