کلید واژه : مجید جوادیان‌زاده


تئاتر فستیوال

احمد ندافی : تشکیل و حمایت از گروه های فعال ، باعث پویایی بیشتر تئاتر می شود .


نمایش"چشمان مورب، گیسوان پریشان" نوشته مجید جوادیان‌زاده به کارگردانی احمد ندافی از یزد یکی از آثار پذیرفته شده در بخش مرور سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر استاین نمایش در نخستین روز جشنواره در دو اجرای 18:30 و 20:30 در تالار چهارسو مجموع ...