کلید واژه : مجید کریمی


تئاتر فستیوال
نامه سرگشاده کانون کارگردانان خانه تئاتر به معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد:

از استمرار مدیریت مهندس مهدی شفیعی حمایت می کنیم.


کانون کارگردانان خانه تئاتر طی نامه ای سرگشاده به محمد مجتبی حسینی ، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از استمرار مدیریت مهندس مهدی شفیعی به عنوان مدیر اداره کل هنرهای نمایشی حمایت کرد . طی گفت و گوی خبرنگار تئاتر فستیوال با دکتر مسعود دلخوا ...

تئاتر فستیوال

هیات مدیره جدید کانون کارگردانان خانه تئاتر


در پی برگزاری مجمع عمومی کانون کارگردانان خانه تئاتر، اعضای جدید هیات مدیره این کانون انتخاب شدند. به گزارش تئاتر فستیوال ، در مجمع عمومی کانون کارگردانان خانه تئاتر مجید گیاه چی، شکر خدا گودرزی، محمد بنایی، هادی عامل، محمد میرعلی اکبری، ح ...