کلید واژه : محله عودلاجان تهران


در جدیدترین اثر گروه «نوآر» ؛

محله عودلاجان تهران میزبان «تله‌سیتی-تهران» می‌شود/ بازی با شهر تهران


مینا بزرگمهر و هادی کمالی‌مقدم در جدیدترین تجربه گروه «نوآر» ، نمایش محیطی و سیار «تله‌سیتی-تهران» را در سرای کاظمی محله عودلاجان تهران اجرا می‌کنند. به گزارش تئاتر فستیوال ، نمایش محیطی و سیار «تِلِه سیتی- تهران» کار مشترک میان ایران و فرانسه، پر ...