کلید واژه : مدرسه تئاتر


تولید دیگری از مدرسه تئاتر اجرا می شود

«شاپرک خانم» در پردیس تئاتر تهران


نمایش «شاپرک خانم» بر اساس نمایشنامه ی «بیژن مفید» به طراحی و کارگردانی «ندا کاظمی» از 20 مرداد در تماشاخانه استادمحمدِ پردیس تئاتر تهران روی صحنه می رود. به گزارش تئاتر فستیوال به نقل از روابط عمومی پردیس تئاتر تهران، نمایش «شاپرک خانم» بر اساس ن ...

تئاتر فستیوال

“به خاطر پدرم “در سالن خسرو شکیبایی سه نقطه به روی صحنه می رود


نمایش "به خاطر پدرم" با نویسندگی،طراحی و کارگردانی سعید کاظمی از ساعت 20 روز یکشنبه 16 آبان ماه جاری به مدت 17 شب در سالن خسرو شکیبایی تماشاخانه سه نقطه به روی صحنه می رود. به گزارش تئاتر فستیوال به نقل از روابط عمومی مدرسه تئاتر و تماشاخانه س ...