کلید واژه : مدیر عامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری کاشان۳۴۵ نمایشنامه به جشنواره تئاتر مهر کاشان رسید .


با پایان مرحله دریافت متون چهاردهمین جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان، ۳۴۵ نمایشنامه به دبیرخانه این جشنواره رسید. به گزارش تئاتر فستیوال ، مرتضی والی زاده رئیس ستاد چهاردهمین دوره جشنواره سراسری تئاتر مهر کاشان با اشاره به اینکه این جشنواره ...